Türkiye’de Engelli İstihdamı ve Part-time Çalışma

Engelli İstihdamı

Dünyada engelli istihdamının %22’si part-time işlerde çalışıyor. Türkiye’deki duruma birlikte bakalım.

Türkiye nüfusunun yüzde 6,6’sını engelliler oluşturuyor. Bunun yüzde 42,8’i erkek, yüzde 57,2’si kadın. Türkiye’de engelli vatandaşların çalışma hayatına bakacak olursak; engelli nüfusun içinde yaklaşık 1 milyon kişi çalışıyor. Yaklaşık 4 milyon engelli ise istihdam sürecinin dışında. Çalışmak isteyip de iş bulamayanların oranı yüzde 8,8 olarak veriliyor. Kadın engellilerin işi çok daha zor. İşe yerleştirilen her 5 erkeğe karşın sadece bir kadın engelli istihdam ediliyor.

Devlet, en önemli iş kapısı. Ama devlette bile kadrolarının daha verimli dolması için, engellilerin hakları için çalışan Toplumsal Haklar ve Araştırma Derneği’ne göre kadroların sadece yüzde 60’ı dolu.

Engellileri ulaşamaz, yardıma-bakıma muhtaç, bağımsız olarak kendi yaşamını sürdüremez ve korunmaya gereksinimi olan bireyler olarak kabul etme düşüncesi ile mücadele edebilmenin engellilikle ilgili olarak hak temelli ve sosyal yurttaşlık esasına dayanan önemli kanuni düzenlemeler gerçekleştirerek eğitim yoğunluklu sosyal model yaklaşımına doğru bir yöneliş gözlemleniyor.

Türkiye’de engellilerin ulaşılabilirliğini artırma, onları sosyal hayatın içinde etkin bir konuma ulaştırma adına ulusal eylem planları yapılmakta ve bu planları hızla uygulama konusunda ciddi çabalar gösterilmektedir. Ancak yerel yönetimler ve diğer devlet organlarının çabasının yanında özel sektörün de bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor.

Pariyer.com da bu bağlamda engelli istihdamının yaygınlaştırılması ve engelli vatandaşların arzuladıkları şekilde yaşayabilmeleri için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır.

Yurt dışında GLADNET (Info Base-Global Applied Disability Research and Information Network on Employment and Training) temelli incelemeleri sürdüren Pariyer, engelli bireylerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik bilgiler, ulusal yasalar, programlar ve başarılı uygulamalar ve etkin stratejilerini ülkemizde de ulaşılması ideal olan çıta olarak ele almıştır.

2014 yılı verilerine göre, engelli bireylere yapılan yardımlar için aktarılan tutar 2. 2 milyar liraya ulaştı. 2002-2014 yılları arasında engelli maaşı alan bireylerin oranlarında yaklaşık 3 katlık bir artış olmuş ve 2014’te engelli yakınları dâhil olmak üzere engelli maaşı alan birey sayısı 687.775’ye yükseldi. Toplumsal maliyet açısından düşünülürse; Pariyer.com’un büyütmek ve çeşitlendirmek niyetiyle yola çıktığı part-time ve dönemsel istihdam olanakları, engelli vatandaşların ev eksenli part-time üretim içinde olmalarını destekliyor. Bunun ekonomiye pozitif katkısı çok değerli.

Türkiye’de son yıllarda ülke genelinde yapılan tüm sosyal yardım çeşitlerinde gözle görülür iyileştirmeleri, özel sektör-kamu işbirliği ile değerlendirip engellilerin evde hizmet verebileceği kolaylıkları da sağlayarak engelli istihdamında Avrupa düzeyine çıkabileceğimize inanıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir