Kadınsan Yaparsın Kadınsın Yaparsın!

Türkiye’de Kadının Durumu

8 Mart Dünya Kadın Emekçiler Günü için hazırladığımız bu haftaki blog yazımızda, World Economic Forum, Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu, TÜİK ‘in raporlarından yola çıkarak Türkiye’de Kadın’ın durumuna hep beraber bir bakalım istedik.

Teknoloji ve her şey bu kadar hızlı değişir ve gelişirken bazen cinsiyet eşitliği konusunda da ilerlediğimizi düşünüyor olabiliyoruz. Oysa ne yazık ki, Dünya Ekonomi Forumu tarafından yapılan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2017 raporunu incelediğimizde ülkemiz daha da kötüye gidiyor. Ülkemiz cinsiyet eşitsizliği oranında 144 ülke içinde bu sıralamada 131. sırada yer alıyor. Yine aynı araştırma da, çalışma hayatındaki kadınların durumunu ortaya koyan “ekonomik katılım ve fırsat eşitliği” göstergesine baktığımızda da Türkiye 128. sırada kalıyor. Raporda belirtilene göre bugünkü koşullar aynı şekilde devam ederse dünyada kadın-erkek ücret eşitliği 217 yıl sonra sağlanacak. Geçen yıla göre 60 ülkede cinsiyet eşitsizliği artmış ve malesef bu ülkelerden biri de Türkiye!

İstihdamda Kadın

TÜİK raporuna göre toplam nüfus içerisinde, 15 yaşın üzerindeki istihdam oranı erkeklerde %65,8, kadınlarda ise bu oran %29,3 seviyesinde kalıyor. Ev işleri, emeklilik, engelli olma, iş aramama gibi nedenler iş gücüne katılım sağlamamanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Kadınların yaklaşık 11 milyonu, “ev işleriyle meşgul” olduğu için, erkeklerde ise en genel gerekçe “emeklilik” olarak belirtilmiş. 2017 yılı içerisinde işgücüne katılım oranı erkeklerde %72,1, kadınlarda ise %33,8 olarak gerçekleşmiş.

Kadınların işsizlik oranı  %12,6 olarak, erkeklerinkinden daha fazla. Erkeklerde işsizlik oranı %8,8.

kadın, part time iş, freelance iş, iş ilanları
Pariyer.com, kadınların istihdama katılımını engelleyen sorumlulukların, part-time ve freelance işlerle çözümü için daha çok işverene ulaşarak üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor.

Yükseköğretim Mezunu Kadın İstihdamında Türkiye En Düşük Orana Sahip

Ülkemizde, erkeklerin istihdam edilmeleri daha kolayken kadınların iş gücüne katılabilmeleri için yükseköğretim mezunu olmaları çok daha önemli gözüküyor. EUROSTAT verilerine göre, Türkiye yükseköğretim mezunu kadın istihdam oranında AB ülkeleri ile kıyaslandığında, en düşük orana sahip. AB ülkelerine ait ortak en güncel veri dönemine göre Türkiye’de yükseköğretim mezunu kadınların %21,3’ü işsizken, 28 AB ülkesinde ortalaması sadece %5,1 olarak belirlenmiş.

Kayıtsız Çalışan Kadınların Sayısı Daha Fazla

Çalışan kadınların %65,2’si ücretli veya yevmiyeli, %1,4’ü işveren, %9,3’ü kendi hesabına ve %24,1’i ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. Erkeklerde ücretli ve kendi hesabına çalışanların sayısı kadınlardan çok daha fazla.

Kadın Girişimci Sayısı Artıyor Ama Kadın İşveren Oranında Dünya’da Hala Sonlardayız

Kadın girişimciliğinde işverenlik önemli bir göstergedir. Türkiye’de işveren kadınların toplam işverenlere oranı %8’dir. Söz konusu oran 2007 yılında % 6,2 seviyesindeydi (ILOSTAT, 2017). Bununla beraber, %8’lik oranın Avrupa Birliği’nin %27’lik oranının oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz.

Kadın Yönetici Sayısı Azalıyor

Kadın istihdamındaki artışa karşılık orta ve üst düzey kadın yönetici sayısının yeterince artmadığı hatta oransal olarak düştüğü görülmektedir. Toplam istihdam içinde 2007 yılında kadınların %18’i orta veya üst düzey yönetici iken, 2015 yılında söz konusu oranın %14’e kadar gerilediği görülmektedir. Bunun nedenleri çeşitli olabilir. Bunlardan birincisi kadın istihdamı artarken, kadınların iş ile beraber ev içi sorumlulukları üstlenmeleridir. Başka bir ifadeyle kadının kariyer aşamasında ev içi sorumluluklarına yönelik desteklerin yetersiz kalması buradaki sonuçta belirleyici olmaktadır. Bir diğer neden ise işgücü piyasasına yeni giren genç kadın işçilerin yönetici olmak için yeterli deneyime sahip olmaması veya vasıfsız işlerde çalışmasıdır.

Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu Raporu, Türkiye’de 1,3 milyon civarında kadının, çocuk bakımı nedeniyle işgücüne katılamadığını da gösterdi. Bunların sonucunda 2025’e kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması halinde dünya ekonomisine 12 trilyon dolarlık bir katkının ortaya çıkacağının öngörüldü.

Pariyer.com, kadınların istihdama katılımını engelleyen sorumlulukların, part-time ve freelance işlerle çözümü için daha çok işverene ulaşarak üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor. Kadın istihdamını güçlendirirken, kadınların çalışma hayatında insana yakışır bir şekilde iş ve sosyal güvencesinin olduğu çalışma koşullarının yaratılması için, iş hayatında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla elinden geleni yapmaktadır. #KadınsanYaparsınKadınsınYaparsın hashtagimizle “Kadınlar çalışır, Türkiye kazanır” diyoruz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir