Gençler için Part-time ve Freelance Çalışma Fırsatları

Geleceğin Umudu Gençlere İş İmkanları

Bu hafta Pariyer Blog’ta, Habitat Derneği’nin yaşları 18-29 arasında değişen gençlerle gerçekleştirdiği “Türkiye’deki Gençlerin İyi Olma Hali Raporu” ndan yola çıkarak Türkiye’de gençlerin istihdam durumuna bir bakalım istedik. Bu rapor, 16 ilde 1209 gençle yüz yüze yapılan anketlerle ortaya çıkmış. Bu yazımızda biz de, rapordaki en önemli başlıklardan biri olan; gençlerin yaşamdan memnuniyetleri ve bunun çalışma hayatıyla ilişkisi üzerinde durmaya çalışacağız.

 

Gençler Geleceğe Umutla Bakıyor

Genç erkeklerin %69’u yaşamlarından memnunken, genç kadınların memnuniyet oranı %72 olarak belirlenmiş. Gelecekten umutlu olan, genç erkeklerin oranı %65 iken, genç kadınların oranı %68 olduğu görülmüş. Bu memnuniyetin çalışma durumuyla ilişkilendirilmesi sonucunda şu veriler ortaya çıkmış. Öğrencilerin %74’ü, çalışanların %72’si, ev genci grubunun (ne çalışan, ne okuyan, ne de iş arayan) %69’u yaşamlarından memnun iken, bu oran iş arayan gençler arasında %55’e kadar düşmüştür.

Bu arada, 18-24 yaş arasındaki gençler arasında gelecekten umutlu olanların oranı % 70’ken, 25-29 yaş arasında bu oran % 63’e düşmektedir. İş arama ve istihdam konusu, geleceğe duyulan umudu etkileyen önemli bir faktör olarak bu raporda da karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada Pariyer.com, özellikle öğrencilere ve gençlere part-time ve freelance iş fırsatları sunar. Bu, ilerleyen yıllarda iş imkanlarını değerlendirme konusunda gençlere büyük bir destektir.

gençler, öğrenci, iş imkanı, iş fırsatı, part time iş
Pariyer.com, öğrencilere ve gençlere part time ve freelance iş fırsatları sunar.

 

Gençlerin Çalışma Durumu

Rapor sonuçlarına göre gençlerin % 52’si çalışma hayatına atılmıştır. Bu oran erkekler arasında % 60, kadınlar arasında % 45’tir. Çalışmayan genç erkeklerin % 28’i öğrencidir. Erkeklerin % 9’u iş aramaktadır. Buna karşılık, çalışmayan kadınlar arasında öğrenciler % 27 ve ev de bulunan (ne çalışan, ne okuyan, ne de iş arayan) gençlerin oranıysa %23’tür. Kadınlar arasında iş arayanların oranı ise %5’tir. Bu veriler, Türkiye’de genç diyebileceğimiz yaş aralığında bulunan kadın ve erkeklerin arasındaki işgücüne katılım düzeyindeki farkı rakamlarla ortaya koymaktadır. Pariyer, bu farkı ortadan kaldırmak ve istihdamı arttırmak için freelance ve part-time iş imkanlarını sunmaktadır.

Genç kadınların çalışmamasının önemli sebebi ev kadını olmalarıdır. Bekâr erkeklerin % 57’si, evli erkeklerin % 82’si çalışmaktadır. Evli erkekler arasında öğrencilerin oranı % 5, iş arayanların oranı % 9’dur. Bekâr erkekler arasında öğrencilerin oranı % 32, iş arayanların oranıysa % 9’dur. Bu rakamlara baktığımızda genç erkeklerin ya çalıştıklarını, ya okuduklarını ya da iş aradıklarını söyleyebiliriz.

Buna karşılık, bekâr kadınların arasında çalışanların oranı %47, öğrencilerin oranıysa % 36’dur. İş arayanlar % 6’lık bir oranı oluştururken, geri kalanların oranı % 11’dir. Evli kadınlarınsa sadece % 40’ı çalışmakta, % 6’sı okumaktadır. Ev genci kadınların oranı % 53 olarak belirlenmiştir. Bu, 18-29 yaş grubundaki evli kadınların yarısının ev kadını olduğunu bize göstermektedir. Bu oldukça yüksek bir orandır. Pariyer olarak, part-time ve freelance çalışma fırsatlarının bu oranlar üzerinde yaratabileceği olumlu etkileri arttırmayı hedefliyoruz. “Part-time” diyince herkesin aklına “Pariyer” gelsin istiyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir