Part-time Çalışanların SGK Payları Nasıl Hesaplanır?

Part-time çalışan çalıştırma, iş hayatında değişen esnekleşme ile her geçen gün yaygınlaşan bir iş sözleşmesi türü olarak karşımıza çıkıyor. Firmasına part-time çalışan alan işverenlerin iş hukuku ve sosyal güvenlik uygulamalarında dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Bu hafta Pariyer Blog’ta part-time çalışanların SGK paylarının hesaplanmasından bahsedelim istedik.

 

Part-time Çalışma Ne Demek?

2003 yılında 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 13. Maddesi’ndeki tanımıyla; işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir. Yani part-time iş sözleşmesidir.

Part-time çalışma şekli, çalışanlar için farklı işlerde farklı işverenler ile çalışabilme olanağı sağlar. İşverenler açısından da çalışanlara özgür ve esnek planlama şansı vermesi nedeniyle oldukça verimli bir çalışma şeklidir.

par-time, sgk, işveren, çalışan, pariyer
Part-time çalışma ne demek?

2018 SGK Prim Oranları 

  • 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olanların prime esas kazançlarından, % 20 uzun vadeli sigorta kolları (Malullük – Yaşlılık – Ölüm sigortası) için, yüzde 12,5 genel sağlık sigortası için, % 2 kısa vadeli sigorta kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortası) için, % 3 işsizlik sigortası için olmak toplam %37,5 oranında prim alınmaktadır.
  • Alınan primin yüzde 22,5’i işverenin payı olup, %15’i ise çalışanın payıdır ve çalışanın ücretinden kesilmektedir.
  • Bu sigortalıların kazançlarının prime esas kazanç üst sınırını aşan kısmı prime tabi tutulmamaktadır.
  • İşverene sağlanan asgari ücret desteği, yukarıdaki prim tutarları hesaplanırken dikkate alınmamıştır.

 

İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na düzenli olarak aylık prim ve hizmet belgelerini vermeleri ve düzenli olarak primlerini ödemeleri işverenlerin sigorta primi indiriminden yararlanabilmelerini sağlar.

01.01.2018 – 31.12.2018 yılı aylık kazanç alt sınırına göre ödenecek aylık prim 761,06 TL, aylık kazanç üst sınırına göre ödenecek aylık prim 5.707,95 TL’dir. 5 Puanlık prim indiriminden yararlananlar için aylık kazanç alt sınırına göre ödenecek aylık prim 659,59 TL ve aylık kazanç üst sınırına göre ödenecek aylık prim 4.946,92 TL’dir.

 

Part-Time Çalışanların Sigorta Bildirimi Nasıl Yapılır?

Part-time iş sözleşmesiyle çalışanların yazılı iş sözleşmeleri aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte “Eksik Gün Bildirim Formu” ekinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilir. Yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmişse, form ve sözleşmenin yeniden her ay Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesine gerek yoktur. Sözleşme noter onaylı olursa, aylık prim ve hizmet belgesi yasal süre dışında verilmiş olsa dahi kabul edilir.

 

Part-time Çalışanların 2018 İşveren SGK Prim Hesapları

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, part-time çalışanların prim ödeme gün sayısının, aylık toplam çalışma süresinin 7,5’a bölünerek bulunacağını belirtir. 7,5 saatin altındaki çalışmalar, 1 güne tamamlanır. Part-time çalışanların hafta tatili hakları da, prim ödeme gün sayısı hesaplanırken dikkate alınır. Örneğin; aylık 120 saat çalıştırılan part-time çalışanın prim ödeme gün sayısı (120/7,5 = 16) 16 gündür.

 

Part-Time Çalışan Gazeteci ve Gemi Adamlarının Prim Ödeme Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, part-time çalışan gazeteci ve gemi adamlarının prim ödeme gün sayısının, aylık toplam çalışma süresinin 8’e bölünerek bulunacağını belirtir.  Bu hesaplamalarda 8 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

 

Çağrı Üzerine Çalışanların Prim Ödeme Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Çağrı üzerine çalışanların çalışma süresi, prime esas kazanç ve prim ödeme gün sayısı diğer part-time çalışanlar gibi hesaplanır. Hafta tatili hakları, prime esas kazanç tespiti ve prim ödeme gün sayısı hesaplanırken dikkate alınır. Yine bir örnek vermek gerekirse; çağrı üzerine iş sözleşmesinde ayda 75 saat çalışma yapılacağı ve 750 TL ücret verileceği belirtilmiş olan çalışan, ayda 80 saatten fazla çalışmamışsa prime esas kazancı (75×10=750) 750TL, prim ödeme gün sayısı (75/7,5=10) 10 gün olacaktır.

 

Yapılan iş sözleşmelerinde çalışanın ne kadar süreyle çalışacağı belirtilmemişse, çalışanın haftalık çalışma süresi en az 20 saat olur. Çalışan 20 saatin altında çalışsa bile 20 saatlik ücrete hak kazanacağından prime esas kazanç ve prim ödeme gün sayısı buna göre hesaplanır. Örneğin; çağrı üzerine iş sözleşmesinde çalıştığı her saat için 10 TL ücret alacağı kararlaştırılan ve sözleşmede ne kadar çalışacağı belirtilmeyen çalışan o ay 130 saat çalışmış ve 20 saat hafta tatili ücretine hak kazanmışsa işçinin prime esas kazancı (150×10=1500) 1500 TL, prim ödeme gün sayısı (150/7,5=20) 20 gün olacaktır.

Bu konuda önemli olan bir diğer konu da; süresinde ödenmeyen sigorta primlerinin tahsilini teminen borçlular hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre icra takip işlemleri uygulanmaktadır.

 

Pariyer.com ekibi olarak, işverenlere hızlı, kolay ve düşük maliyetli çözümler sunmak üzere çalışıyoruz. Aradığınız özelliklere uygun yetenekli adaylarla iletişime geçmenin en kestirme yolu Pariyer’de! Çalışan ilanlarına göz atmak ve ilan açmak için tıklayabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir